Friday, July 23, 2010

between humans...


మనిషి...
మనుష్యులు.... కలిస్తే మనం...!
అనుకుంటాం మనల్ని 'మనం'
ఈ మనం ఒకేలా ఉంటాం
శరీరాలు...ఒకేలా ఫంక్షన్ అవుతాయి
విషయాలు ఎన్నున్నా ఎలా ఉన్నా,
మన మైండ్ లు కూడా ఒకేలా పని చేస్తాయి
రక రకాలుగానే అయినా ,
ఒకరు చేసినవే మరొకరం...
ఎన్నో పనులను చేస్తాం.
ఇన్ని సాధ్యమవుతున్నా
ప్రేమ మాత్రం ఎందుకు సాధ్యం కాదు?
మనుష్యుల హృదయాలు ... ఒకటి కావా
బాధలూ , కోపాలూ , తాపాలు
గుండెలను ఒకేలా గుచ్చవా
మనం ఒకేలా ఏడుస్తాం (ఎలా ఏడ్చినా ఏడుపు ఒక్కటేగా )
ఒకేలా నవ్వుతాం , కానీ
ఒకేలా ఎందుకు ప్రేమించుకోలెం ?
మనిద్దరం ... ఇద్దరం మనుష్యులమే కదా!
నువ్వైనా నేనైనా
నేనైనా నువ్వైనా ,
నువ్వు నేనైనా
నేను నువ్వైనా
హృదయం ఒక్కటే కదా...
వేర్పాటు వాదాలు ఎన్నున్నా
మది గది సిద్హాంతం( ? )... మనదే కదా....
( ఈ 'నువ్వు' ఎవరని అడక్కండి ... సీక్రెట్! )

No comments:

Post a Comment